Regulamin sklepu ``Zdjęcie w prezencie`` - zdjeciewprezencie.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy www.zdjeciewprezencie.pl prowadzony przez: Mariusza Kalinowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Wydawnictwo Salpress Mariusz Kalinowski, ul. Sosnowa 21, 05-281 Urle NIP 1251163757, REGON 142182399 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Jadów pod numerem 001593351/2017.
Konto bankowe:mBank: 87 1140 2004 0000 3702 7714 4623, telefon kontaktowy +48 607945139 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora). Adres poczty elektronicznej: kontakt@zdjeciewprezencie.pl.

1.2. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Klientem.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usunięcia.

2. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Ceny produktów znajdujących się w sklepie www.zdjeicewprezencie.pl  są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2.2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji produktu, wybóru liczby sztuk i kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

2.3. Czas realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia trwa 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty.

2.4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Wydawnictwa Salpress Mariusz Kalinowski. Sfinalizowanie zamówienia oznacza przekazanie przesyłki kurierowi lub przekazanie produktu podczas odbioru osobistego.

2.5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e- mail potwierdzający przyjęcie zamówienia przez www.zdjeciewprezencie.pl. Zamawiający potwierdza, że otrzymał e-mail potwierdzający ze sklepu Zdjęcie wprezencie. Klikając w link wygenerowany w potwierdzeniu ze sklepu www.zdjeicewprezencie.pl Z chwilą dokonania przez Klienta zwrotnego potwierdzenia otrzymania maila ze sklepu poprzez kliknięcie w zawarty w mailu link weryfikujący, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

3.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72), NIP 6342661860 REGON 240770255.

3.5. Termin płatności:

3.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

4.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.4.1. Przesyłka pocztowa.

4.4.2. Przesyłka kurierska.

4.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 05-281 Urle, ul. Sosnowa 21 po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru.

5. REKLAMACJA PRODUKTU

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

5.3.1. pisemnie na adres: 05-281 Urle, ul. Sosnowa 21, Wydawnictwo Salpress Mariusz Kalinowski

5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zdjeciewprezencie.pl

5.4. W wiadomości e-mail należy podać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, ponieważ ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez sklep www.zdjeciewprezencie.pl

5.5. Jeżeli będzie to konieczne dla oceny niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, należy go dostarczyć na adres: Wydawnictwo Salpress Mariusz Kalinowski, 05-281 Urle, ul. Sosnowa 21

5.6. Sklep www.zdjeciewprezencie.pl odniesie się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

5.7. W przypadku reklamacji Klienta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni będzie jednoznaczne z jej uznaniem.W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, sklep www.zdjeciewprezencie.pl pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

5.8 Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep www.zdjeciewprezencie.pl przelewem bankowym na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. Zamawiający-Klient, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres kontakt@zdjeciewprezencie.pl lub na adres siedziby firmy Wydawnictwa Salpress Mariusz Kalinowski, ul. Sosnowa 21, 05-281 Urle.

6.2. W przypadku skorzystania z prawa wymienionego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający-Klient zobligowany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a sklep www.zdjeciewprezencie.pl zwraca pieniądze na rachunek bankowy Zamawiającego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez sklep www.zdjeciewprezencie.pl zawierane są w języku polskim.

7.2. Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Własność intelektualna, adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedającego, to jest: www.zdjeciewprezencie.pl, a także zawartość strony internetowej www.zdjeciewprezencie.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.zdjeciewprezencie.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Wydawnictwo Salpress Mariusz Kalinowski.